Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

26 Ιανουαρίου 2013 στη Κωνσταντινούπολη: Συνέδριο "ΟΧΙ στα πυρηνικά όπλα - Ελεύθερη ζώνη στη Μέση Ανατολή"

Από την Ελλάδα δεν γνωρίζουμε αν θα πάει κάποιος... ΟΧΙ ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον... Χρήματα δεν διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν...
Οι Φίλοι της Φύσης/ Friends of Nature Greece θα το παρακολουθήσουν μέσω ενός συνεργάτη μας στην Κωνσταντινούπολη.
 ---------------

CONFERENCE PROGRAM

Building Nuclear Weapons Free Zone in the World and Middle East
26 January 2013, Istanbul


11.00 – 11.15 Welcome Speech

11.15 – 13.30 Openning Plenary
Humanitarian and Environmental Dimension of Nuclear Weapons


Arielle Denis (ICAN Europe, Middle East, Africa Coordinator)
Hilal Atıcı (Greenpeace)
Leila Moein (IPPNW Iran)
Ahmed Saada (IPPNW Egypt)

13.30 – 14.00 Coffee Break

14.00 – 16.15 Second Plenary
NATO Nuclear Policies and the Role of Middle East Neighbours


Susi Snyder (IKV Pax Christi)
Selin Bölme (Researcher-Writer)
Arif Ali Cangı (Activist - Greens and Left Future Co-Spokesperson)
Mete Çubukçu (Journalist)
Şenol Karakaş (Global Peace and Justice Coalition - DSİP Co-Spokesperson)

16.15  - 16.45 Coffee Break

16.45 – 19.00 Third Plenary
Building a Nuclear Free Zone in the Middle East: 
Is It Possible? What Is Our Role? 


Sharon Dolev (Israil Disarmament Movement)
Ahmed Saada (IPPNW Egypt)
Nasser Burdestani (ICAN Bahrein)
Arife Köse (ICAN Turkey)
Ümit Şahin (Global Peace and Justice Coalition)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου